تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 16:34 | نویسنده : سعدی09141516111

             به نام خدا           برنامه هفتگی دبستان غیر انتفاعی سعدی

                        سال تحصیلی92-91  پایه اول ابتدایی      

             

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

قرآن

بخوانیم و بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم

یکشنبه

ریاضیات

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

هنر

علوم تجربی

دوشنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم

سه شنبه

بخوانیم و بنویسیم

هنر

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

ریاضیات

چهارشنبه

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

تعطیل

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیلتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 16:33 | نویسنده : سعدی09141516111

             به نام خدا           برنامه هفتگی دبستان غیر انتفاعی سعدی

                        سال تحصیلی92-91  پایه دوم ابتدایی      

             

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

بخوانیم و بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

هنر

بخوانیم و بنویسیم

یکشنبه

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

تربیت بدنی

هدیه های آسمانی

دوشنبه

قرآن

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

سه شنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

علوم تجربی

هدیه های آسمانی

هنر

چهارشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

تعطیل

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیلتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 16:32 | نویسنده : سعدی09141516111

             به نام خدا           برنامه هفتگی دبستان غیر انتفاعی سعدی

                        سال تحصیلی92-91  پایه سوم ابتدایی      

             

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

قرآن

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

هدیه های آسمانی

علوم تجربی

یکشنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

هنر و خوشنویسی

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

دوشنبه

اجتماعی

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

هنر

سه شنبه

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

هدیه های آسمانی

اجتماعی

چهارشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

قرآن

بخوانیم و بنویسیم

تعطیل

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیلتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 16:31 | نویسنده : سعدی09141516111

             به نام خدا           برنامه هفتگی دبستان غیر انتفاعی سعدی

                        سال تحصیلی92-91  پایه چهارم ابتدایی      

             

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضیات

قرآن

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

تاریخ

یکشنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

مدنی /هنر

هدیه های آسمانی

بخوانیم و بنویسیم

دوشنبه

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

تربیت بدنی

جغرافیا

ریاضیات

سه شنبه

ریاضیات

قرآن

هدیه های آسمانی

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

چهارشنبه

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

هنر

بخوانیم و بنویسیم

تعطیل

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیلتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 16:30 | نویسنده : سعدی09141516111

به نام خدا                             برنامه هفتگی دبستان غیر انتفاعی سعدی

                        سال تحصیلی92-91  پایه پنجم ابتدایی      

             

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضیات

قرآن

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

جغرافیا

یکشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

هدیه های آسمانی

بخوانیم و بنویسیم

دوشنبه

ریاضیات

تاریخ

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

قرآن

سه شنبه

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

علوم تجربی

هدیه های آسمانی

هنر

چهارشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

تعلیمات مدنی /هنر

بخوانیم و بنویسیم

تعطیل

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیلتاريخ : دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 | 16:27 | نویسنده : سعدی09141516111

          

به نام خدا           برنامه هفتگی دبستان غیر انتفاعی سعدی

                        سال تحصیلی92-91  پایه ششم ابتدایی      


ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

قرآن

علوم

زبان و ادبیات فارسی

کار و فناوری

سلامت و تربیت بدنی

یکشنبه

ریاضی

تعلیمات دینی و اخلاق

زبان و ادبیات فارسی

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

هنر

دوشنبه

قرآن

ریاضی

تفکر وپژوهش

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه

ریاضی

زبان و ادبیات فارسی

تعلیمات دینی و اخلاق

هنر

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

علوم

مطالعات اجتماعی

سلامت و تربیت بدنی

پنج شنبه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیلتاريخ : پنجشنبه دوازدهم مرداد 1391 | 12:16 | نویسنده : سعدی09141516111

جدول برنامه و ساعات درسی پایه ششم ابتدایی اعلام شد

شورای عالی آموزش و پرورش جدول برنامه درسی و مدت زمان هر درس در پایه ششم ابتدایی را با جزئیات اعلام کرد که براساس آن دانش آموزان پایه ششم در کل سال تحصیلی 850 ساعت در کلاس درس حاضر می‌شوند.

 به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی آموزش و پرورش اهداف کلی، اهداف برنامه های درسی و جدول مواد درسی پایه ششم ابتدایی را تصویب و به سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی این وزارتخانه ابلاغ کرد.

 براساس این مصوبه، تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی، تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات و درک قوانین و زیبایی های جهان آفرینش، آشنایی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگیری آنها، آشنایی با تاثیر کار و تلاش در پیشرفت کشور و مشاغل و فرایندهای اقتصادی در محیط زندگی بخشی از اهداف برنامه های درسی پایه ششم ابتدایی است.

 همچنین توانایی به کارگیری مهارتهای اصلی زبان و خواندن و نوشتن متون زبان فارسی، توانایی به کارگیری مفاهیم و مهارت های پایه ریاضی در حل مسائل روزمره زندگی، نگرش ها و مهارتهای پایه در خلق آثار فرهنگی - هنری با رویکرد تربیت هنری، شناخت و کاربرد روش ها، مواد و ابزارهای علمی و فناورانه در یادگیری و زندگی روزمره از دیگر اهداف کلی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی داست.

طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مجموع ساعات سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت فعالیت کلاسی باید باشد که یک ساعت از ساعات درس قرآن به شکل تجمیعی برای تقویت روخوانی، روان خوانی و انس با قرآن اختصاص می یابد.  

ردیف

مواد درسی

ساعت در هفته

1

قرآن

3

2

تعلیمات دینی و اخلاق

2

3

زبان و ادبیات فارسی

5

4

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

3

5

ریاضیات

4

6

علوم تجربی

2

7

هنر

2

8

سلامت و تربیت بدنی

2

9

تفکر و پژوهش

1

10

کار و فناوری

1

جمـــــــــــــــــــــــع

25

 تاريخ : یکشنبه نوزدهم مهر 1388 | 3:52 | نویسنده : سعدی09141516111

                                                                    بِسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

   بـرنـامه هفتگی دانش آموزان پایه اول راهنمایـی

                                                                        (  سا لتحصیلی 89-88  )

          

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ ششم

شنبـه

ریـاضیـــات

عــــــربی

ادبیات فارسی

انشاءونگارش

سری صبح

سری بعد از ظهر

یکشنبـه

زبــان انـگلیســـی

اجتــماعــی

امــلای فارسـی

بــی کـــاری

سری صبح

سری بعد از ظهر

دوشنبـه

 

پـــــرورشی

ریـاضیـــات

حــرفـه وفــن

سـه شنبـه

کارگاه حرفه وفن

ریـاضیـــات

قـــــرآن

ادبیــات فـارســی

سری صبح

سری بعد از ظهر

چهـارشنبـه

 

تعلیمات دینـــــی

تــــاریـــخ

جغرافیـــا

علـــــوم تـــجربـــی

سری صبح

سری بعد از ظهر

پنـج شنبـه

 

علوم تجربــی

آزمایشگاه علوم تجربی

ورزش

هنــــــر

سری صبح

سری بعد از ظهر

جمعــه

                     شـرکت در نمـاز جمعهادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم مهر 1388 | 3:38 | نویسنده : سعدی09141516111

به نام خدا     برنامه هفتگی  دبستان غیر انتفاعی سعدی در سال تحصیلی 89-88

              پایه

کلاس

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

 

اول1

 

شنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

قرآن

بخوانیم و بنویسیم

یکشنبه

ریاضیات

 تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

هنر

دوشنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

سه شنبه

بخوانیم و بنویسیم

هنر

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

چهارشنبه

بخوانیم و بنویسیم

 تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

پنج شنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

 

اول2

 

شنبه

قرآن

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

ریاضیات

یکشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

هنر

بخوانیم و بنویسیم

دوشنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

سه شنبه

بخوانیم و بنویسیم

هنر

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

چهارشنبه

بخوانیم و بنویسیم

 ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

علوم تجربی

پنج شنبه

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

 

دوم

شنبه

بخوانیم و بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

هنر

یکشنبه

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

هدیه های آسمانی

دوشنبه

قرآن

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم

سه شنبه

بخوانیم و بنویسیم

ریاضیات

علوم تجربی

هدیه های آسمانی

چهارشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسیم

پنج شنبه

بخوانیم و بنویسیم

تربیت بدنی

علوم تجربی

هنر

 

 

سوم

شنبه

قرآن

بخوانیم و بنویسییم

ریاضیات

هدیه های آسمانی

یکشنبه

بخوانیم و بنویسییم

ریاضیات

هنر و خوشنویسی

علوم تجربی

دوشنبه

اجتماعی

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسییم

ریاضیات

سه شنبه

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسییم

تربیت بدنی

هدیه های آسمانی

چهارشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسییم

قرآن

بخوانیم و بنویسییم

پنج شنبه

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسییم

هنر

اجتماعی

 

 

 

چهارم

شنبه

ریا ضیا ت

  قرآن

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسییم

یکشنبه

بخوانیم و بنویسییم

ریاضیات

هنر / مدنی

هدیه های آسمانی

دوشنبه

بخوانیم و بنویسییم

علوم تجربی

تربیت بدنی

جغرافیا

سه شنبه

ریاضیات

قرآن

هدیه های آسمانی

بخوانیم و بنویسییم

چهارشنبه

بخوانیم و بنویسییم

علوم تجربی

هنر

بخوانیم و بنویسییم

پنج شنبه

تربیت بدنی

بخوانیم و بنویسییم

ریاضیات

تاریخ

 

 

 

 

پنجم

شنبه

ریاضیات

قرآن

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسییم

یکشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسییم

تربیت بدنی

هدیه های آسمانی

دوشنبه

ریاضیات

تاریخ

علوم تجربی

بخوانیم و بنویسییم

سه شنبه

بخوانیم و بنویسییم

تربیت بدنی

علوم تجربی

هدیه های آسمانی

چهارشنبه

ریاضیات

بخوانیم و بنویسییم

تعلیمات مدنی /هنر

بخوانیم و بنویسییم

پنج شنبه

جغرافیا

بخوانیم و بنویسییم

قرآن

هنر